Współpraca

Obecnie współpracuję w formie barterowej z:

Dotychczas współpracowałam w formie barterowej z:

Współpraca barterowa to inaczej handel wymienny. Barter to wymiana bezgotówkowa, czyli towar za towar (usługa za usługę). We współpracy barterowej strony określają wartość oferowanych towarów/usług i dążą do tego, aby pomiędzy stronami bilans był zerowy (czyli wartość wzajemnie świadczonych usług się wyrównała)