Skladnik: fileta z indyka lub mięsa mielonego z indyka