Skladnik: ½ litra mleka zagęszczonego niesłodzonego 7